11,000,000

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Khởi hành:

Hàng ngày

-17%
11,890,000 9,890,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

6,490,000

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Khởi hành:

15,25/8, 23/9, 14/10

-16%
6,890,000 5,790,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-6%
17,890,000 16,900,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-21%
7,590,000 5,990,000

Khởi hành:

Thứ 7 hàng tuần

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-12%
6,590,000 5,790,000

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương Tiện:

Ô Tô + Tầu Siêu Tốc

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-6%
8,490,000 7,990,000

Phương Tiện:

Ô Tô + Tầu Siêu Tốc

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
8,590,000 7,990,000

Khởi hành:

Thứ 7 hàng tuần

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-6%
16,490,000 15,490,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
13,500,000 12,500,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
13,990,000 12,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm