-7%
14,990,000 13,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

-7%
13,990,000 12,990,000

Phương Tiện:

Ô Tô

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

-6%
17,500,000 16,500,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

7 Ngày - 6 Đêm

-17%
11,890,000 9,890,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-8%
11,990,000 10,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-16%
6,890,000 5,790,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
14,990,000 13,890,000

Khởi hành:

Thứ 7 hàng tuần

Phương Tiện:

Máy bay + Tàu cao tốc

-6%
17,890,000 16,900,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
13,990,000 12,990,000

Phương Tiện:

Ô Tô + Tầu Siêu Tốc

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

-13%
5,390,000 4,690,000

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương Tiện:

Ô Tô + Tầu Siêu Tốc

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-16%
5,490,000 4,590,000

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương Tiện:

Ô Tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-12%
6,590,000 5,790,000

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương Tiện:

Ô Tô + Tầu Siêu Tốc

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm