-18%
8,490,000 6,990,000

Khởi hành:

Thứ 5 hàng tuần

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-11%
6,490,000 5,790,000

Phương Tiện:

Máy Bay

Thời gian:

3 Ngày - 2 Đêm

-8%
2,550,000 2,350,000

Phương Tiện:

Ô Tô

Thời gian:

3 Ngày - 2 Đêm

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

-21%
7,590,000 5,990,000

Khởi hành:

Thứ 7 hàng tuần

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-22%
8,290,000 6,490,000

Phương Tiện:

Máy Bay

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

-7%
8,590,000 7,990,000

Khởi hành:

Thứ 7 hàng tuần

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-19%
8,290,000 6,690,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-11%
7,590,000 6,790,000

Khởi hành:

Thứ 7 và CN hàng tuần

Phương Tiện:

Máy Bay

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-7%
7,490,000 6,950,000

Phương Tiện:

Ô Tô

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

-12%
830,000 730,000

Phương Tiện:

Xe Limousine

Thời gian:

01 Ngày

Khởi hành:

Thứ 7 và CN hàng tuần