14,390,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

21,000,000

Thời gian:

7 Ngày - 6 Đêm

Phương Tiện:

Máy Bay

Khởi hành:

15/5; 25/5; 19/6

-13%
12,000,000 10,490,000

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Khởi hành:

Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần

7,500,000

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

Khởi hành:

Thứ 7 hàng tuần

Phương Tiện:

Ô tô - Tàu

54,000,000

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

Phương Tiện:

Máy bay CZ toàn chặng

Khởi hành:

15/4; 20/5; 17/6

57,000,000

Thời gian:

10 ngày 9 đêm

Phương Tiện:

Máy bay + Tàu cao tốc

Khởi hành:

24,28/3;11/4