-14%
4,590,000 3,950,000

Khởi hành:

Thứ 5 hàng tuần

Phương Tiện:

Ô Tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-6%
8,490,000 7,990,000

Phương Tiện:

Ô Tô + Tầu Siêu Tốc

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
13,990,000 12,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

-20%
4,490,000 3,590,000

Phương Tiện:

Ô Tô

Thời gian:

3 Ngày - 2 Đêm

-13%
12,000,000 10,490,000

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Khởi hành:

Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần

-6%
16,490,000 15,490,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
13,500,000 12,500,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
13,990,000 12,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

5 ngày - 4 đêm

-7%
14,990,000 13,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

6 Ngày - 5 Đêm

-9%
23,000,000 21,000,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

7 Ngày - 6 Đêm

13,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm

-16%
15,490,000 12,990,000

Phương Tiện:

Máy bay + Ô tô

Thời gian:

4 Ngày - 3 Đêm